PŘEDŠKOLÁCI - "Malý zpracovatel odpadů"

Ve středu 16.2. 2022 od 8:30 hod zveme předškoláky na projektový den v rámci projektu Šablony lll. malé technické univerzity na téma "Malý zpracovatel odpadů". 

Kde končí všechen odpad?                    

Co je to recyklace a co do běžného odpadu nepatří?

Nejen na tyto otázky děti dostanou odpověď. Těšíme se i na praktickou ukázku recyklace papíru.