Prima VIZUS - Přeloženo na 23.11.2020!!!

29.09.2020
Ve čtvrtek 15. 10. 2020 v 9 hod proběhne vyšetření zraku dětí přímo v MŠ. Jedná se o preventivní screening očních vad dětí předškolního věku. Vyšetření probíhá pouhým pohledem na kameru s usměváčkem. Výsledky dostanete do 14 dní v zalepené obálce prostřednictvím MŠ. Cena 150 Kč ( vybíráme na třídě ). Zájemci se mohou zapsat do formuláře, který je k dispozici na vyžádání u paní učitelky.