Skřítek Podzimníček 8.11. 2018

Ve čtvrtek 8.11. od 9:45 hodin na naší zahradě uskutečníme projekt s přírodní tématikou Stromový skřítek ,,Podzimníček". Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby se výzdoby zúčastnili a zároveň prosíme  o donášku přírodnin (např. jeřabiny, rákos, suché traviny, malé dýně, slaměnky, šípky, trnky, slámu, obilí, šišky, suché květiny apod.) pro výrobu stromového skřítka na školní zahradě.  Výzdoba zahrady skřítky "Podzimníčky,, nám připomene krásu podzimu a proměnlivost přírody.

Děkujeme p.u. Eva, Alžběta a chůva Monika