"Těšíme se do školy" - Předškoláci

V průběhu měsíce březen přichystáme odpolední akci pro rodiče a předškoláky.  Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí. 

Bližší informace budou později na nástěnce a webových stránkách.