Těšíme se do školy!

Dne 8.3. v úterý chystáme třídní akci „Těšíme se do školy“. Odpolední setkání pro rodiče a předškoláky, která proběhne na třídě Motýlků v odpoledních hodinách, tj.15:30. Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí. TĚŠÍME SE NA VÁS ☺