Veselá věda BARVY

Projektové dny "Veselé vědy"  ve školce. Veselá věda s tématem BARVY pro třídu Motýlci ve čtvrtek 4.4. 2024 od 10:30 hod.

Principem je aktivní zapojení dětí při prožitkovém učení pod vedením lektorky. 

Děti se mohou těšit na praktické používání pomůcek, poznávání životního prostředí, přírody a přírodních jevů apod. Projekt je hrazen z prostředků Operačního progranu Jan Amos Komenský