VÝSKYT SEDMÉ NEMOCI

VÝSKYT SEDMÉ NEMOCI

 DNE SE NA TŘÍDĚ MOTÝLCI VYSKYTLO ONEMOCNĚNÍ SEDMÁ NEMOC.

Sedmá nemoc je známá především pod názvem syndrom ruka-noha-ústa. Jde o vysoce nakažlivou infekci. Jeden nebo dva dny po začátku horečky se mohou v přední části úst nebo krku objevit bolestivé vředy. Dále může následovat vyrážka na dlaních, prstech a nohou, někdy možná i na kolenou, hýždích či obličeji.

Příznaky sedmé nemoci se začnou rozvíjet 3 až 6 dnů po počáteční infekci. Toto období je známé jako inkubační doba.

JIŽ SE VYSKYTL DRUHÝ PŘÍPAD