Výstava betlémů

Dne 13.12. v úterý, bychom s dětmi rádi navštívili výstavu betlému v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází u nákupního centra Forum. Pojedeme MHD, prosíme rodiče o připravení vhodného (teplého) oblečení.

Děti se nasvačí ve školce a na obídek už budeme opět v MŠ. 

PŘÍCHOD DĚTÍ NEJPOZDĚJI DO 8:00 HOD! :D