Co nás čeká v měsíci březnu...

23.02.2022
V měsíci březnu na nás čeká kouzelník Ren se svými kouzly a živými zvířátky, hodina pohybu v tělocvičně ZŠ Vojnovičova, vyneseme paní Zimu a budeme vyhlížet jaro, které uvítáme s "Kvítkovou vílou" na společném odpoledni dětí a rodičů. Pro předškoláky je připravena beseda se zástupcem Městské policie na téma SMÍŠ X NESMÍŠ a společné odpoledne předškoláků s rodiči na téma Těším se do školy. Na konci měsíce proběhnou konzultační hodiny pro rodiče. Bližší informace uvnitř.

2.3. Kouzelník Reno - od 9 hodin přijde děti pobavit a rozesmát děti kouzelník Reno v rámci masopustního veselí. Představení bude plné hudby, kouzel a živých zvířátek. Je přizpůsobené věku dětí. Cena 60,--

7.-11.3. Týden s Paní Zimou - děti čeká tradiční projekt vynášení Morany a její vypuštění po vodě Klíšského potoka ve Skoroticích. V rámci ohleduplnosti k přírodě vyrobíme paní Moranu z pečiva. Bližší informace najdete na nástěnce v šatně naší třídy. 

8.3.  Beseda SMÍŠ X NESMÍŠ - od 9 hodin se zástupcem Městské policie s tématem dopravní výchovy. POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY

10.3. Těšíme se do školy - 15:00-16:30 se uskuteční odpolední akce pro rodiče a předškoláky. Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí. POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY

14.-18.3. Týden na téma "Jaro, vítáme tě..." - ve čtvrtek 17.3. od 15:30 zveme všechny rodiče na naši zahradu na odemykání zahrady s "Kvítkovou vílou". Zatančíme si taneček, uklidíme zahrádku po zimě, upravíme záhonky, překontrolujeme vysazené stromky a keře, urovnáme a doplníme hmatový chodník. Zkrátka připravíme zahradu na dětské radovánky, zkoumání a objevování.

16.3. Pohyb v tělocvičně -  od 9 hodin, v tělocvičně bývalého Paprsku, dnes ZŠ Vojnovičova (nízké budovy vlevo od naší MŠ)  si Žabičky užijí hodinku pohybu na týdenní téma Dinosauři - čeká nás dinosauří rozcvička a dinosauří dráha, pohybové hry. Děti budou cvičit v bačkůrkách (prosíme o kontrolu bačkůrek)

23.3. Divadlo Matýsek - od 9 hodin zavítá do školky divadélko s autorskou loutkovou pohádkou "Šnek", která vypráví příběh šneka Bedřicha a jeho přátel mravence, berušky a mušky. Cena 50,--

29.3. Konzultační hodiny - od 15 hodin budou na třídě Žabiček probíhat konzultační hodiny pro rodiče. Na začátku března bude v šatně na nástěnce Aktuality vyvěšena tabulka s časy, do které se v případě zájmu zapište.