Konzultační hodiny u Žabiček

04.02.2022
V úterý 29. 3. od 15:00 budou u žabiček probíhat konzultační hodiny, pro bližší info rozklikněte...

Na konzultační hodiny se zapisujte do tabulky, která bude vyvěšena v šatně na nástěnce od začátku března.