Projektový den - VODA

V úterý 2.4. od 9 hodin na naší třídě

 Formou prožitkového učení pod vedením lektorky se děti dozví zase více o životním prostředí, přírodě a přírodních dějích, vyzkouší si praktické využívání pomůcek a rozmanité pracovní činnosti. Projekt je hrazen z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský