Těšíme se do školy - předškoláci

31.01.2022
Dne 10. 3. od 15:00 do 16:30 se uskuteční odpolední akce pro rodiče a předškoláky. Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí.