Výlet do knihovny

nás čeká ve čtvrtek 7.3.. Prosíme v MŠ do 8.hodin, abychom se stihli před cestou nasvačit :-)

 

Navštívíme dětské oddělení SVKUL v ulici Winstona Churchilla.