Žabky

15.06.2022

Červnové výlety - poznáváme rodné město

Na konci měsíce června se s dětmi vydáme poznat méně známá místa našeho města - vychutnáme si pohled na město ze střekovské vyhlídky a projdeme se ke Střižovické studánce.
23.05.2022

Co čeká Žabičky v měsíci červnu...

Pojďte nahlédnout, co čeká naše Žabičky v měsíci červnu...
18.05.2022

Neštovice

Vážení rodiče, na třídě Berušek máme hlášeno onemocnění neštovicemi !!! Inkubační doba je 2 - 3 týdny, poslední kontakt v mš byl v pátek 13.5. 2022.
26.04.2022

Co nás čeká v měsíci květnu

Pojďte se podívat, co naše Žabičky čeká v nadcházejícím měsíci květnu.
29.03.2022

Co nás čeká v měsíci dubnu - Žabičky

Pro děti jsme na měsíc duben připravili spoustu zajímavých akcí. Blíží se velikonoční svátky a tak budeme dekorovat vajíčka, vytvářet velikonoční dekorace, půjdeme na koledu k našim paním kuchařkám. Přijede k nám divadlo, písečná animace a další část z celoročního projektu "Cepík". V závěru měsíce nás čeká čarodějnický týden s karnevalem, kterým nás provede Inka Rybářová.
23.02.2022

Co nás čeká v měsíci březnu...

V měsíci březnu na nás čeká kouzelník Ren se svými kouzly a živými zvířátky, hodina pohybu v tělocvičně ZŠ Vojnovičova, vyneseme paní Zimu a budeme vyhlížet jaro, které uvítáme s "Kvítkovou vílou" na společném odpoledni dětí a rodičů. Pro předškoláky je připravena beseda se zástupcem Městské policie na téma SMÍŠ X NESMÍŠ a společné odpoledne předškoláků s rodiči na téma Těším se do školy. Na konci měsíce proběhnou konzultační hodiny pro rodiče. Bližší informace uvnitř.
04.02.2022

Konzultační hodiny u Žabiček

V úterý 29. 3. od 15:00 budou u žabiček probíhat konzultační hodiny, pro bližší info rozklikněte...
31.01.2022

Těšíme se do školy - předškoláci

Dne 10. 3. od 15:00 do 16:30 se uskuteční odpolední akce pro rodiče a předškoláky. Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí.
24.08.2021

Co sebou 1. den do školky?

Nahlédněte......