Časopis MŠ Zvoneček

Časopis MŠ Zvoneček pro období říjen – prosinec 2023, kde naleznete plán akcí na následující 3 měsíce a důležité informace pro rodiče, je k dispozici po rozkliknutí......

Časopis Zvoneček máte k dipzici zde na webu MŠ, ve Vašem emailu a v šatničce dětí.

Jen připomínáme, že v časopísku naleznete plán akcí na následující 3 měsíce. Skutečně realizované akce máme aktuálně na nástěnkách v šatničce dětí a zde na webu v sekci „Informace ze třídy“.

Bohužel se nám nepodařilo prodloužit spolupráci na krásném tisku časopísku s motivačními obrázky. To je i důvod zpoždění ve vydání aktuálního čísla, za což se omlouváme.

V tištěné podobě je časopísek k dispozici v šatničkách jednotlivých tříd.