Informace pro rodiče

jídelníček od 15.8.2022

13.08.2022 Co nás čeká dobrého ? Máte se nač těšit ...
od 15.08. 2022 až 19.08. 2022
 

Vážení rodiče,

29.06.2022 děkujeme za příjemnou spolupráci ve školním roce 2021/22. Přejeme Vám krásné léto plné báječných zážitků, pohody a dětských úsměvů.
kolektiv MŠ Zvoneček :-)
 

Označení alergenů na jídelním lístku

11.06.2022 Potravinové alergeny podle směrnice 1169/EU
 

Zvláštní zápis dětí

10.06.2022 z válkou postižené Ukrajiny proběhne dne 15. 5. 2022 v době 8 - 12 hod a 13 - 15 hod v ředitelně MŠ. S sebou je nutné donést podepsanou žádost, identifikační doklady dítěte i zákonného zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny a potvrzení praktického lékaře o řádném očkování.
 

Prázdninová náhradní MŠ

15.03.2022 Přijímání žádostí o umístění dětí v naší mateřské škole v době letních prázdnin 2022 je ukončeno. Kapacitu volných míst, keré máme k dispozici pro děti pracujících rodičů v době uzavření jejich kmenové školky, máme již 100% naplněnou.
Děkujeme za pochopení.
 

Uzavření MŠ o letních prázdninách

06.01.2022 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školním zákonem, v platném znění, MŠ Zvoneček přeruší provoz v době letních prázdnin od 4. 7. do 5. 8. 2022. Termín je již schválen zřizovatelem.