Úřední deska

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

20.01.2023 Město Ústí nad Labem využívá elektronický systém zápisu dětí do mateřských škol, který zajistiťuje transparentnost přijímacího řízení do MŠ, zjednodušuje jeho průběh a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.
Systém umožňuje vytvořit přihlášku a průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení, bez nutnosti osobní návštěvy vybrané mateřské školy. Podrobný postup naleznete po rozkliknutí.....
 

Zápis do MŠ

20.01.2023 Způsob podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2023/24 ...........