Úřední deska

Rozhodnu tí o přijetí

03.06.2019 Seznam nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019 najdete po rozkliknutí :-).
 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

05.03.2019 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školním zákonem, se MŠ Zvoneček uzavírá v době letních prázdnin od 15. 7. do 16. 8. 2019. Termín je již schválen zřizovatelem.
 

Zápis dětí do MŠ Zvoneček

05.03.2019 Zápis nových dětí do MŠ Zvoneček proběhne ve dnech
- 14. 5. 2019 (8.oo h - 12.oo h, 13.oo h - 15.oo h.)
- 15. 5. 2019 (8.oo h - 12.oo h, 13.oo h - 16.3o h.)
Podrobné informace k elektronickému zápisu najdete po rozkliknutí ......
 

Šablony pro MŠ z OP VVV

01.08.2016 Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I ...........