Přijaté děti

Seznam příjatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle číselných identifikátorů od 1. 9. 2022 zde ......