Zápis do MŠ

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

             V elektronickém systému https://zapisms.usti.cz  vyplněnou Žádost o přijetí k zápisu do mateřské školy (viz. předcházející článek), vytištěnou, podepsanou od obou rodičů, potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost o řádném odčkování, je možné doručit do MŠ tímto způsobem:

1) osobně předáním v ředitelně Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. ve dnech 13. 5. 2024 (8 - 12 hod a 13 - 16 hod) a 14. 5. 2024 (8 - 12 hod a 13 - 15 hod). I letos nabízíme možnost rezervaci termínů v systému elektronického zápisu města Ústí nad Labem. Objednané rodiče přijmeme přednostně. S vyplněnou Žádostí o přijetí k zápisu do mateřské školy je třeba předložit originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce či jiný doklad o trvalém pobytu dítěte.

2) elektronicky (datová schránka, email s elektronickým podpisem) nebo poštou s doručením v době od 1. 5. 2024 do 14. 5. 2024. O přijetí žádosti Vám ředitelka MŠ podá zpětnou vazbu emailem. Dne 15. 5. 2024 je pak nutné dostavit se osobně mezi 11 - 13 hod k ověření občanského průkazu zíkonného zástupce a originálu rodného listu dítěte!

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

             Nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí, případně doplnit chybějící dokumentaci, bude umožněno všem zájemcům z řad zákonných zástupců dne 20. 5. 2024  v době od 11.00 hod do 13.00 hod v ředitelně mateřské školy.

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

           Přibližně od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Na webových stránkách https://zapisms.usti.cz  můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

           Rodiče přijatých dětí, poprosíme prostřednictvím elektronické pošty, aby obratem potvrdili mateřské škole svůj zájem či odmítnutí místa.  Jedná se o potvrzení zahájení docházky do MŠ, případně o uvolnění místa dalším dětem v pořadí (v případě přijetí dítěte do více mateřských škol). Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne 13. 6. 2024 v 16.00 hod na třídě Berušek.

          Rodiče nepřijatých dětí budou vyzváni prostřednictvím elektronické pošty k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí dítěte v ředitelně mateřské školy osobně, aby mohlo být řádně ukončeno správní řízení.

           Komunikace mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci probíhá především emailem, proto Je nutné v období zápisu do MŠ sledovat elektronickou poštu!!!

Děkujeme za spolupráci :-) .