Zápis do MŠ

Způsob podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2023/24 ...........

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

             V elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ vyplněnou Žádost o přijetí k zápisu do mateřské školy (viz. předcházející článek), vytištěnou, podepsanou od obou rodičů, potvrzenou praktickým lékařem pro děti a dorost o řádném odčkování, je možné doručit do MŠ tímto způsobem:


1) elektronicky (datová schránka, email s elektronickým podpisem) nebo poštou s doručením v době od 1. 5. 2023 do 11. 5. 2023. O přijetí žádosti Vám ředitelka MŠ podá zpětnou vazbu emailem.


2) osobně předáním v ředitelně MŠ Zvoneček ve dnech 10. 5. 2023 (8 - 12 hod a 13 - 16 hod) a 11. 5. 2023(8 - 12 hod a 13 - 15 hod). Letos nabízíme rezervaci termínů v systému elektronického zápisu města Ústí nad Labem. Objednané rodiče přijmeme přednostně.

           S vyplněnou Žádostí o přijetí k zápisu do mateřské školy je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce či jiný doklad o trvalém pobytu dítěte.

 

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

             Nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí, případně doplnit chybějící dokumentaci, bude umožněno všem zájemcům z řad zákonných zástupců dne 12. 5. 2023  v době od 11.00 hod do 13.00 hod v ředitelně mateřské školy.

 

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

           Od 19. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Na webových stránkách https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

           Rodiče přijatých dětí, poprosíme prostřednictvím elektronické pošty, aby obratem potvrdili mateřské škole svůj zájem či odmítnutí místa.  Jedná se o potvrzení zahájení docházky do MŠ, případně o uvolnění místa dalším dětem v pořadí (v případě přijetí dítěte do více mateřských škol). Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne 15. 6. 2023 v 16.00 hod na třídě Berušek.

          Rodiče nepřijatých dětí budou vyzváni prostřednictvím elektronické pošty k převzetí Rozhodnutí o nepřijetí dítěte v ředitelně mateřské školy osobně, aby mohlo být řádně ukončeno správní řízení.

           Komunikace mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci probíhá především emailem, proto Je nutné v období zápisu do MŠ sledovat elektronickou poštu!!!

Děkujeme za spolupráci :-) .