Zápis do MŠ

10.04.2021
Způsob podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2021/22 ...........

Vyplněnou  a potvrzenou žádost o přijetí dítěte je možné vhodit do poštovní schránky na oplocení MŠ !!!
                                            Ředitelka školy Vám podá emailem zpětnou vazbu o doručení.

                       Příjem žádostí v ředitelně školy ve dnech 12. - 13. 5. 2021 proběhne od 8.00 - 16.00 hod !!!