Označení alergenů na jídelním lístku

Od 13.12 2014 vzniká povinnost školní jídelně jasně a zřetelně označit potravinové alergeny. Toto označení je číselné a seznam alergenů pod jednotlivými čísly naleznete na nástěnkách a v přiloženém metodickém materiálu.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti dětí Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze úkol a funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů