Těšíme se do školy u Krtečků☺-Změna

                                      

BĚHEM MĚSÍCE ÚNORA od 15. 30 hod chystáme třídní akci „Těšíme se do školy“. Odpolední setkání pro rodiče a předškoláky, která (doufejme) proběhne ve třídě u Krtečků v odpoledních hodinách. Hravou formou ověříme školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně prodiskutujeme silné a slabé stránky našich dětí. Bližší informace naleznete na nástěnkách v šatně dětí. TĚŠÍME SE NA VÁS ☺

 

 

 

 

                                                                           zápis děti