Pití a batůžky

Začíná se postupně oteplovat a s dětmi chodíme v dopoledních, ale i odpoledních hodinách na školní zahrady.

Prosíme rodiče, aby dětem dávali každý den batůžek (do kterého dáváme výkresy, hračky apod.) a naplněné pití.