Čarování s hlínou

 

Čarování s hlínou je akce pro děti a rodiče. Společně si mohou vyzkoušet práci s keramickou hlínou, dozvědět se něco o práci s tímto materiálem a vyrobit si krásnou památku.

Akce probíhá ve dvou fázích:

1. část
11.1.2024 čtvrtek  17.00 -  cca 18.30: V tento den se budou tvořit výrobky s hlíny

2. část
18.1.2023 čtvrtek  17.00 - cca 18.00: Vyrobené výrobky si tento den můžete ozdobit glazurou.

Cena akce 150 Kč (platba na 1. části)

Na nástěnce najdete další podrobnosti a na stejném místě se také můžete v případě zájmu rovnou přihlásit zapsáním sebe a svého dítěte do přiloženého seznamu.