Kroužky

Mateřská škola Zvoneček nabízí několik zájmových aktivit pro děti mladšího i staršího předškolního věku. Zájmové aktivity pro menší skupiny dětí probíhají v popoledních a odpoledních hodinách mimo hlavní vzdělávací činnost tak, aby nebyla narušována. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj, hudebních, pracovních, jazykových a EVVO dovedností, rozvoj představivosti a fantazie v menších skupinách dle zájmu dětí a jejich rodičů.

Keramika a tanečky jsou zařazeny do hlavní vzdělávací nabídky, proto je nenaleznete v nabídce zájmových kroužků

 

Pohybové aktivity

  • Basketbal
    sportovní průprava dětí, kterou zajišťují trenéři Slunety Ústí nad Labem v tělocvičně ZŠ Vojnovičova

Hudební aktivity

  • Dýchání s flétnou
    podpora správného dýchání, základy hry na zobcovou flétnu, dechová cvičení jako obrana protirespiračnímu onemocnění. Vhodné pro astmatiky.

Jazykové aktivity

  • Angličtina
    pro nejmenší dle oxfordské metodiky Cookie and friends, která hravou formou seznamuje děti s cizím jazykem. Tento kroužek vedou naše paní učitelky, které jsou metodicky proškolené. Základem je malá skupina dětí, spoustu her, říkanek a písní.
  • Seznamování dětí s angličtinou v průběhu dne je dostupné všem dětem formou anglických chvilek (barvy, početní řada do 10, členové rodiny apod.)

EVVO aktivity

         -  Zvířátkový kroužek
            vhodný i pro nejmladší děti. Pravidelná návštěva z farmičky Pidi Midi děti
            každý týden seznamuje s živým zvířátkem a jeho životními potřebami. Na
            závěr si děti vždy něco pěkného vyrobí.