Kroužky

V mateřská škola Zvoneček nabízí široké spektrum zájmových aktivit pro děti mladšího i staršího předškolního věku. Zájmové aktivity pro menší skupiny dětí probíhají v popoledních a odpoledních hodinách mimo hlavní vzdělávací činnost tak, aby nebyla narušována. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, pracovních, jazykových a EVVO dovedností, rozvoj představivosti a fantazie v menších skupinách dle zájmu dětí a jejich rodičů.

Tyto činnosti jsou prováděny za úplatu v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Z takto získaných prostředků jsou hrazeny pronájmy sportovních hal, učební pomůcky a materiál, spotřebovaná energie atd.

Pohybové aktivity

 • Tanečky
  taneční průrava děvčat i chlapců, rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů, soulad pohybu a rytmu,  nácvik tanečků s relaxačním zakončením
 • Basketbal
  sportovní průprava dětí, kterou zajišťují trenéři Slunety Ústí nad Labem v tělocvičně ZŠ Vojnovičova

Výtvarné aktivity

 • Keramika
  rozvoj fantazie a představivosti, zručnosti a přesnosti práce s  keramickou hlínou. Využívaní dekorativních postupů a prvků při glazování výrobků.

Hudební aktivity

 • Dýchání s flétnou
  podpora správného dýchání, základy hry na zobcovou flétnu, dechová cvičení jako obrana proti respiračnímu onemocnění. Vhodné pro astmatiky.

Jazykové aktivity

 • Angličtina
  pro nejmenší dle oxfordské metodiky Cookie and friends, která hravou formou seznamuje děti s cizím jazykem. Tento kroužek vedou naše paní učitelky, které jsou metodicky proškolené. Základem je malá skupina dětí, spoustu her, říkanek a písní.
 • Seznamování dětí s angličtinou v průběhu dne je dostupné všem dětem formou anglických chvilek (barvy, početní řada do 10, členové rodiny apod.)
 • Povídálek
  kroužek zaměřený na rozvoj komunikativních kompetencí určený především pro děti s výraznějšími logopedickými problémy či pro děti
  v posledním roce předškolní docházky, u kterých není vývoj řeči optimální. (Preventivní logopedické chvilky probíhají na třídách téměř každžý den.)

EVVO aktivity

         -  Zvířátkový kroužek
            vhodný i pro nejmladší děti. Pravidelná návštěva z farmičky Pidi Midi děti
            každý týden seznamuje s živým zvířátkem a jeho životními potřebami. Na
            závěr si děti vždy něco pěkného vyrobí.