Kroužky

V mateřské škole Zvoneček probíhá široká nabídka zájmových aktivit pro děti předškolního, školního věku a pro jejich rodiče. Zájmové aktivity pro menší skupiny dětí probíhají v poledních a odpoledních hodinách mimo hlavní výchovnou činnost tak, aby nebyla narušována. Cílem těchto činností je intenzivní rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných, pracovních a jazykových dovedností, rozvoj představivosti a fantazie v menších skupinách dle zájmu dětí a jejich rodičů.

Tyto činnosti jsou prováděny za úplatu v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Z takto získaných prostředků jsou hrazeny pronájmy sportovních hal, učební pomůcky a materiál, spotřebovaná energie atd.

Pohybové aktivity

 • Základy bruslení
  seznamování dětí v zimní hale s pohybem na ledě, základy pohybu na bruslích
 • Basketbal
  sportovní průprava dětí, kterou zajišťují trenéři Slunety Ústí nad Labem v tělocvičně ZŠ Vojnovičova

Výtvarné aktivity

 • Keramika
  rozvoj fantazie a představivosti, zručnosti a přesnosti práce s  keramickou hlínou. Využívaní dekorativních postupů a prvků při glazování výrobků.

Hudební aktivity

 • Dýchání s flétnou
  podpora správného dýchání, základy hry na zobcovou flétnu, dechová cvičení jako obrana proti respiračnímu onemocnění

Jazykové aktivity

 • Angličtina pro nejmenší, kterou formou zájmového kroužku vedou naše p.učitelky, které jsou metodicky proškolené. Základem je malá skupina dětí.
 • Seznamování dětí s angličtinou v průběhu dne dostupné všem dětem formou anglických chvilek