Projekty

20.09.2019 FOHO

Naše společnost realizuje projekt „ Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), který je financovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR a spolufinancován společností VSM spol. s r.o.. Rozpočet projektu je 8 362 906,10 Kč. Realizace projektu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.
 

31.10.2018 Projekt MŠ Zvoneček 63 Ústí nad Labem

MŠ Zvoneček úspěšně požádala o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II ......
 

24.09.2017 Jak vzniká chléb aneb jíme zdravě

Dotační program v rámci Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21.
 

01.08.2016 Šablony pro MŠ z OP VVV

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I ...........
 

07.05.2016 Pan Jazýček

Na sklonku minulého roku naše MŠ reagovala na vyhlášení rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015". Velmi nás těší, že se nám podařilo díky našemu projektu "Pan Jazýček cestuje, ohebnost si trénuje" získat dotaci 43 000,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.......
 

24.03.2016 Příspěvek od Nadace ČEZ

Podařilo se nám získat příspěvek ve výši 300 000Kč na projekt s názvem "Otužováním a sportem ke zdraví". Co z těchto peněz pro děti pořídíme?