Digitalizujeme školu

Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. obdržela finanční prostředky ve výši 70 400 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí pro kalendářní rok 2022. Finanční prostředky byly využity na pořízení notebooků a příslušenství, Tale-Botů a edukačních softwarů do Magic-boxů.