Náš den

6.00 - 8.30 scházení dětí na třídách, spontánní hrové aktivity dětí, příprava pomůcek na  práci v centrech aktivity, individuální pozorování a práce s dětmi
8.30 - 9.00 ranní kruh, komunitní kruh, rozdělení dětí do center aktivit, motivační cvičení
a pohybové aktivity, svačina
9.00 - 10.00 práce dětí v centrech aktivity, příprava na pobyt venku
10.00 - 12.00 pobyt dětí venku, náhradní činnosti dětí ve třídách
12.00 - 12.15 oběd
12.15 - 13.00 odpočinek dětí na lůžku, poslech pohádek, zájmové kroužky
13.00 - 14.00 klidové hrové aktivity dětí, zájmové kroužky, svačina
14.00 - 16.30 volné hrové aktivity dětí, pobyt na školní zahradě, zájmové kroužky

    

Režim dne je jenom rámcový a v případě akcí, školních výletů, slavností apod. je variabilně upraven. Úprava režimu dne je plně v kompetenci učitelek na  jednotlivých třídách.