Náš den

Denní režim v Mateřské škole Zvoneček

6.00 - 8.30 hod

scházení dětí na třídách, spontánní hry a činnosti dětí

individuální práce s dětmi v centrech aktivity

pozorování a pedagogická diagnostika

8.30 - 9.00 hod

ranní kruh, komunitní kruh, motivační hry, logopedická prevence

rozdělení dětí do center aktivit,
motivační tělovýchovné cvičení a pohybové aktivity
dopolední svačina

9.00 - 10.00 hod

práce dětí v centrech aktivity, hodnotící kruh

příprava na pobyt venku               

10.00 - 12.00 hod

pobyt dětí venku, případně náhradní činnosti a hry ve třídách

12.00 - 12.15 hod

oběd, příprava na odpočinek

12.15 - 13.00 hod

odpočinek dětí na lůžku, poslech pohádek, zájmové kroužky

13.00 - 14.00 hod

klidové hry a činnosti dětí, zájmové kroužky
odpolední svačina

14.00 - 16.30 hod

volné hry a činnosti dětí, pobyt na školní zahradě, zájmové kroužky

 

Režim dne je jenom rámcový a v případě akcí, školních výletů, slavností apod. je variabilně upraven. Úprava režimu dne je plně v kompetenci učitelek na  jednotlivých třídách.