Přijďte k nám

Program Začíz spolu vychází z předpokladu, že jsou to rodiny, kdo má největší vliv na děti a je tedy nutné umožnit rodinám, aby se zapojily do  výchovného procesu v MŠ. Proto rodiče motivujeme a povzbuzujeme, aby v programu pomáhaly rozvíjet jeho myšlenky a praktiky.

Den země 2006Pečení buřtů na čarodejnice

Rodiče jsou vždy vítáni v mateřské škole. Mohou kdykoli vejít do třídy, pohrát si s dětmi, pozorovat je v kolektivu, vypomoci pedagogům v rámci center aktivit nebo, pokud to okolnosti dovolí, prodiskutovat pokroky ve vývoji svého dítěte.

V tomto programu je velmi důležitá komunikace mezi týmem školy a rodinami.

Způsoby zapojení rodičů do programu Začít spolu:

  • účast rodičů na přípravě projektů a plánování v centrech aktivity (nové podněty k činnostem)
  • návštěvy třídy v kteroukoliv dobu
  • zapojení do činností v centrech aktivity
  • pravidelná oboustranná komunikace mezi pedagogy a rodiči
  • společná akce Těšíme se do školy - společné hodnocení školní zralosti
    a připravenosti předškoláků
  • účast rodičů na třídních výletech
  • spolupráce rodičů na akcích školy (Baby olympiáda, Den dětí apod.)
  • spolupráce rodičů na projektu Přírodní zahrada (plánování, realizace)