Přijďte k nám

Program vychází z předpokladu, že jsou to rodiny, kdo má největší vliv na  děti a je tedy nutné umožnit rodinám, aby se zapojily do  výchovného procesu a povzbuzovat je, aby v programu pomáhaly rozvíjet jeho myšlenky a praktiky.

Den země 2006Pečení buřtů na čarodejnice

Rodiče jsou vždy vítáni v mateřské škole ať již přijdou pracovat s  dětmi, vypomoci v rodičovských činnostech nebo na setkání s pedagogy. Rodičům je doporučováno,aby se připojili k dětem během činností ve třídě a přispěli tak k obohacení dětí prostřednictvím svých osobních vloh.

V tomto programu je velmi důležitá komunikace mezi týmem školy a rodinami.

Způsoby zapojení rodičů do programu Začít spolu:

  • účast rodičů na přípravě projektů a plánování v centrech aktivity
  • návštěvy třídy v kteroukoliv dobu
  • zapojení do činností v centrech aktivity
  • pravidelná oboustranná komunikace mezi pedagogy a rodiči