Projekt MŠ Zvoneček 80 Ústí nad Labem

MŠ Zvoneček navázala na Šablony pro MŠ II a úspěšně požádala o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony pro MŠ III ......