Zahrada hrou

V rámci grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ byla MŠ Zvoneček úspěšná v podání žádosti o finanční podporu na projekt „Zahrada hrou“.
Cílem projektu bylo vytvořit podnětné prostředí, které přirozeně vybízí děti k aktivitám rozvíjející pohybové, smyslové a kooperační dovednosti v přirozeném a bezpečném prostředí přírodní školní zahrady a tím podporuje zdravý životní styl předškolních dětí MŠ.
Účelem projektu bylo obohacení školní zahrady o osm zahradních a herních prvků z akátového dřeva: balanční klády, basketbalový koš, dendrofon, balanční žebřík, prohazovadlo medvěd, kreslící tabule a 2 lavičky.
Mateřská škola obdržela nadační příspěvek ve výši 145 000 Kč, kterého si velmi váží.
Foto po rozkliknutí ....