FOHO

MŠ Zvoneček realizuje projekt „ Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), který je financovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR a spolufinancován společností VSM spol. s r.o.. Rozpočet projektu je 8 362 906,10 Kč. Realizace projektu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021...........

VSM spol. s r.o.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128
„Formativní hodnocení v MŠ“
 

V rámci projektu VSM spol. s r.o. v rámci projektu podporuje mateřské školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o učení dětí využitelných k úpravám vyučování a učení). V rámci projektu vytvoříme formativní skupiny, vznikne 5 center kolektivní podpory v jedné síti, a to v síti 14 MŠ a 1 SpgŠ a v zapojených školách a naplníme dílčí cíle projektu. Kromě zkvalitnění práce v zapojených mateřských školách, které se změní ve školy, v nichž bude zaváděno formativní hodnocení, dojde k posunu v přijímání formativního hodnocení mezi předškolními pedagogy. Ve formativních skupinách získají pedagogové takové kompetence, že budou moci působit jako lídři formativního hodnocení. Kromě toho, že se minimálně v 14 MŠ nastaví postupy potřebné pro zavedení formativního hodnocení, očekáváme pozitivní vliv projektu i na samotné děti, které navštěvují MŠ, v nichž působí pedagogové z formativních skupin. Ve svých třídách budou ověřovat v praxi poznatky a strategie, se kterými se seznámí na setkáních formativní skupiny. Tím dojde k větší motivaci k vlastnímu pokroku. Vytvořením materiálů, které následně zveřejníme na internetu, může náš projekt přispět k šíření formativního hodnocení nejen ve školách zapojených do projektu, ale i v dalších školách, které jsou otevřené novým metodám a formám.