Pan Jazýček

Na sklonku minulého roku naše MŠ reagovala na vyhlášení rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015". Velmi nás těší, že se nám podařilo díky našemu projektu "Pan Jazýček cestuje, ohebnost si trénuje" získat dotaci 43 000,- Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy .......

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání v naší MŠ a zkvalitnění logopedické péče, proškolené učitelky, které dokáží odhalit odchylky ve vývoji dětí, doporučit rodičům návštěvu odborníka, poradit jim, jak s dětmi pracovat a rozvíjet děti ve všech oblastech logopedie přiměřeně jejich věku tak, abychom jim co nejvíce usnadnili vstup do 1. tříd ZŠ.
Finanční dotace bude využita k proškolení učitelek v logopedické asistenty, získání moderních pomůcek a literatury se vztahem k logopedii a zakoupení laminátoru k výrobě logopedických kartiček. V příštím školním roce pozveme vytipované děti na pravidelné logohrátky "Pan Jazýček" a kromě toho proběhne jednorázové odpolední setkání s rodiči a dětmi "Hrátky s panem Jazýčkem".