Příspěvek od Nadace ČEZ

Podařilo se nám získat příspěvek ve výši 300 000Kč na projekt s názvem "Otužováním a sportem ke zdraví". Co z těchto peněz pro děti pořídíme ......

V rámci tohoto projektu bude rekonstruováno mlhoviště a brouzdaliště pro děti na zadní zahradě s povrchem SmartSoft a zhotovena vestavěná trampolína s hrací plochou s povrchem SmartSoft na zahradě u třídy Krtečků. Tyto rekonstrukce a úpravy zahrady budou probíhat během dubna a května tak, aby uvedené zařízení mohlo dětem sloužit již v letních měsících. Nadaci ČEZ patří velké poděkování od všech dětí z MŠ Zvoneček!