Projekt MŠ Zvoneček 63 Ústí nad Labem

MŠ Zvoneček navázala na Šablony pro MŠ I a úspěšně požádala o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony pro MŠ II ......