Projekt Přírodní zahrada Zvoneček

MŠ Zvoneček předložila SFŽP ČR úspěšný projekt v rámci Výzvy č. 16/2017. Po obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace nás čeká podpis smlouvy ............

         Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace v rámci Výzvy č. 16/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí předložila SFŽP ČR projekt „Přírodní zahrada Zvoneček“. V současné době je MŠ vyzvána k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory a nic nebrání v realizaci projektu, který je z velké části založen na participaci s rodiči. V rámci projektu se děti MŠ Zvoneček těší na 12 nových zahradních prvků a 9 participačních aktivit s rodiči. Výsledkem přeměny bude efektivní využití rozsáhlé školní zahrady ke zkoumání přírodních zákonitostí a zajímavostí, prvky pro rozvoj motoriky a smyslů, podpora environmentální citlivosti dětí a vytvoření příjemného místa k setkávání s rodiči. Základ pro stanovení podpory činí 491 811 Kč, přičemž 85% tvoří dotace SFŽP ČR a 15% spolufinancování zřizovatele školy Statutárního města Ústí nad Labem.

                                              www.sfzp.cz                                   www.mzp.cz