Základní informace

Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace se nachází nedaleko centra města Ústí nad Labem v klidném prostředí, uprostřed rozsáhlé přírodní zahrady. Škola je jednopatrová, pavilonového typu. V současné době máme zapsáno 96 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd. Třídy jsou heterogenní, tzn. věkově smíšené. To umožňuje dětem vyrůstat v přirozeném kolektivu dětí ve věku od 3 do 6 let. Od roku 1999 pracuje škola v alternativním vzdělávacím programu "Začít spolu", kerý je založen na spolupráci s rodinou a individuálním přístupu k dětem protřednictvím center aktivit. Snažíme se o respektující přístup k dětem i rodičům.