Základní informace

Mateřská škola Zvoneček se nachází nedaleko centra města Ústí nad Labem v klidném prostředí uprostřed ohromné zahrady. Škola je jednopatrová, pavilonového typu. V současné době je zapsáno 106 dětí. Třídy v mateřské škole jsou smíšené, což znamená, že každá třída tvoří přirozený kolektiv dětí ve věku od 3 do 6 let. Škola pracuje od roku 1999 v alternativním vzdělávacím programu "Začít spolu", kerý je založen na spolupráci s rodinou.