Povinně zveřejňované informace

Informační memorandum MŠ Zvoneček naleznete zde

1. Název:
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Ústí nad Labem - naleznete
zde

3. Organizační struktura:
Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 4 Počet dětí: 106 Počet zaměstnanců:17


4. Kontaktní spojení:
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Školní 623/17, 400 01 Ústí nad Labem
4.3 Úřední hodiny: každý den od 10 - 12 hodin v ředitelně školy
4.4 Telefonní čísla: +420 472 743 187, 602 426 864
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.mszvonecek.cz
4.7 Adresa e-podatelny: reditelna@mszvonecek.cz
4.8 Další elektronické adresy: jidelna@mszvonecek.cz

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB 154526494/0300

6. IČO: 44 555 261

7. DIČ: CZ44 555 261

8. Dokumenty:

8.1 Školní vzdělávací program „Zdravě spolu“ k nahlédnutí zde,
       Školní řád k nahlédnutí zde

8.2 Schválený rozpočet školy:

Pro rok 2015
Pro rok 2016
Pro rok 2017
Pro rok 2018
Schválený střednědobý výhled na roky 2019-2020

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Zvoneček, Školní 623,40001 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese reditelna@mszvonecek.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: reditelna@mszvonecek.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky naleznete zde

12. Formuláře
Formulář Žádosti o poskytnutí informace naleznete zde
Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech ,zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, Směrnice č.13/2007 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde

14.2 Vydané právní předpisy - neexistují

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad naleznete ve Směrnici č.13/2007 Svobodný přístup k informacím- viz výše


16.Licenční smlouvy
Neexistují.


17.Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.
MŠ nemá tuto povinnost.