Krtečci u Hasičů☺

V pátek 14. 4. jsme s dětmi navštívili Hasičskou stanici ve Všebořicích. Během prohlídky jsme si mohli prohlédnout interiér hasičského auta, hasičskou loď a ostatní hasičské dopravní prostředky. Seznámili jsme se také s nářadím, uniformou a vybavením, které musí hasič mít u sebe, když vyjede k požáru. Viděli jsme také, kde hasiči sjíždějí po tyči, když mají výjezd.
Na závěr prohlídky jsme si mohli vyzkoušet stříkání proudu vody z hasičské hadice. Dětem se tato návštěva velmi líbila. Třeba tu mezi námi máme už budoucí hasiče. :)