Motýlci

20.6.2024 Čmárej, maluj, tvoř dopravu - Motýlci

Děti prožitkovým učením jely vlakem, vystřihovaly geografie tvary, malovaly suchým pastelem, vyráběly garáže pro auta, procvičily si jemnou motoriku, vytvořily semafor, kreslily s Finger cars, hrály dopravní značky s Magic boxem a především se předškoláci seznámily s pravidly přecházení silnice na dopravním hřišti.
Děkujeme rodičům za donesení cyklistických pomůcek.
 

19.6.2024 Hasičská stanice ve Všebořicích

Děti navštívily hasičský záchranný sbor ve Všebořicích, zhlédly hasičská zásahová vozidla a záchranný člun, potěžkaly si hasičské nářadí, vyzkoušely těžké hasičské helmy, unesly i dýchací bombu na zádech.
Děti byly prací hasiče nadšeny a odnesly si spoustu zážitků.
 

18.6.2024 Kmen indiána Tekumseha. - Motýlci

Téma indiáni, kterým jsme se rozhodly děti provázet celý měsíc červen, začalo poznáváním indiánských zvyků prolínané příběhem indiána Tekumseha.
Čerpali jsme z knih, pracovali s přírodninami, s papírovými sáčky a vyrobili si čelenky.
Vytvořili jsme myšlenkovou mapu, mapu kmenu, kde předškoláci vymýšleli indiánská jména a to vše převedli na tvoření tašek, kde použili netradiční materiál - otisk brambory. Trénovali kmenový tanec, pohybové hry, indiánské a rozlučkové písně.
Všechny děti si to náramně užily. S předškoláky jsme indiánsky oslavili konec školního roku přespávanou ve školce.
Hau kola
 

18.6.2024 MDD se Superhrdiny

Den dětí byl velmi pestrý ve spojení se ZŠ Vojnovičova s dětmi ze 3. třídy.
Žáci si v převlecích superhrdinů nachystali 8 stanovišť. Naše děti plnily tematické úkoly viz foto.
Pro děti to bylo velmi pestré dopoledne, které prožily i se staršími dětmi.
Velmi pěkná akce, těšíme se na další.
 

27.5.2024 Předškoláci na dopravním hřišti M+K

Předškoláci z Motýlků a Krtečků využily teorii v praxi a co se v učebně Policie ČR na pobočce Krásné Březno naučily, to si také vyzkoušely.
Věnovali jsme se převážně učení přecházení silnice a co je důležité znát, než na silnici děti vkročí.
Následně si děti vyzkoušely roli řidiče na kole a koloběžce nebo chodce na dopravním hřišti.
I přes nepříznivé počasí děti zvládly jezdit bezpečně a dopoledne si užily.
 

27.5.2024 Téma rodina u Motýlků

Posledních 14 dní jsme se věnovali našim maminkám a rodině.
Děti vyráběly dárečky pro maminky, přání, pohybové ztvárnění, malovaly hlínou na tašky, hrály pohybové hry a převážně nacvičovaly tanečky na akci pro maminky.
Kresba rodiny, pokusy s pipetkou, obtisk srdíček jako balónků, navlékaly korálky. Bylo to zaměřené především na tento měsíc lásky, který jsme zakončili krásným prožitkovým odpolednem nejen pro maminky.
Děkujeme všem rodičům za účast donášku potřebných materiálů a surovin.
Děkujeme i tatínkům, kteří byli ochotní s nápomocí stavby skříně na pomůcky.
 

3.5.2024 Dentální hygiena M+K

Předškoláci se v učebně MŠ seznámili s preventivním programem v oblasti dentální hygieny, jeho problematikou. Hravou formou provázenou dvěma plyšáky se naučili správným návykům při čištění zubů. Sami použili svůj kartáček a správně si zoubky vyčistili. Také přiřazovali zdravé a nezdravé jídlo (obrázky) kde zdravému a zkaženému zoubku.
Nakonec děti dostaly jako dárek nový kartáček s letáčkem. Na realizaci přednášky se podílely studentky oboru diplomovaná dentální hygienistka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ústí nad Labem. Děkujeme
 

2.5.2024 Týden s mojí knihou na Motýlkách

Týden "Moje oblíbená kniha" byl pěkný, i přes to, že naši předškoláci měli perný týden plný akcí a nemohli s námi objevovat tajemná zákoutí našich oblíbených knih.
Prohlíželi jsme a četli si úryvky knih, které donesly děti a které mají nejraději. Stavěly knihovnu z lego kostiček a opisovaly názvy knih do písku.
TVořily pampeliškovou louku na soutěž a barvily hliněné kuličky pro děti k zápisu.
 

2.5.2024 Slet čarodějnic a čarodějů na Motýlkách

Na čarodějnický slet jsme se pečlivě připravovali, namíchali jsme lektvary, vyrobili různé hýbací kočky, prozkoumaly jsme knihy kouzel a zpívali čarodějnické písničky. Pekli jsme také čarodějné drápy, cvičili podle čarodějky Elvíry, proletěli se na koštěti a tvořili košťata venku.
Děti dále pozorovaly malé pulce, kreslili pohled do sklenice, zdobily čarodějné klobouky apod.
 

18.4.2024 Knihovna na Klíši - Motýlci a Krtečci

Paní knihovnice seznámila děti s tím, co vše se dá v knihovně půjčit. Hravou formou dle knihy s dětmi procvičila mluvidla, sluchové vnímání i si děti s knihou zacvičily. Poté měly možnost si samy prohlížet knihy a časopisy, také byly poučeny, jak se správně ke knihám chovat .
Velmi pěkná přednáška děti zaujala a věříme, že si většina z nich pořídí průkazku do knihovny.
 

12.4.2024 Povolání u Motýlků

Děti si přiblížily práci a zaměstnání především prožitkovým učením. Co to práce je, proč ji potřebujeme a čím chtějí děti jednou být.
Seznámily se s písní "Semafor" a básní "Povolání", zahrály si na kapelu, zedníky, pekařky, truhláře.
V tělocvičně samy postavily atletickou dráhu, upekly koláč z lana a zatančily si na píseň Dělání.
Nezapomněli jsme ani na záchranné složky, ukázali jsme si policejní uniformu, pouta, také jsme navštívili hasičárnu ve Všebořicích, naučili se důležitá telefonní čísla a převlékli se i do lékařského oblečení. Děti měly možnost vidět i reálné pomůcky ze zdravotního prostředí, lékárny, laboratoře. Dozvěděli jsme se o povolání Mechanik regulací a měření a s dalšími pomůckami či reálnými pracovními oděvy.
Velmi děkujeme rodičům, kteří nám byli nápomocní k tomuto tématu.
 

3.4.2024 Velikonoce a dílničky u Motýlků

Velikonoční veselí jsme začaly prožitkově vkládáním semínek do hlíny a dokreslením kytiček voskovkami, které by z nich vyrostly a poté přetíraly vodovou barvou.
Zasely osení, mikrobbylinky, vajíčka zdobily především pokusy fixami s vodou a reakcí na jedlou sodu s bílým octem. To byl opravdu bublinkatý zážitek. Především se naučily koledu a vykoledovaly si krásná vajíčka i velikonočního beránka. Děti oslavily Velikonoce nejen barevnými tradicemi a vědomostmi, ale také pohybem a hrami v tělocvičně.
Nezapomněli jsme procvičit matematickou pregramotnost s nejen robotickou včelkou, zahrály si pantomima a vyšívaly velikonoční vajíčka. K tomu jsme si užili s rodiči i odpolední velikonoční tvoření, kde jsme zdobili vajíčka, vyráběli jarní pomazánku a provlékaly stužkou dřevěná vejce.
Moc děkujeme všem rodičům za účast na dílničkách.
 

3.4.2024 Vynášení Morény a vítání Kvítkové víly s motýlky

Děti se loučily se zimou vynášením Morany a vítaly jaro s Kvítkovou vílou.
Prožitkovým učením děti tvořily moranu tak, jak si ji představují. Řekli jsme si, jaká morana je a podle toho měly děti volnou fantazii, jak ji ztvárnit. Dále děti vyráběly moranu z pečiva, navlékaly skořápky na drátek jako náhrdelník a nakonec jsme obě morany hodily do potoka, kde jsme zamávaly zimě a zazpívaly si jarní písničky.
Jarní projekt s kvítkovou vílou opravdu báječně vyšel i s krásným počasím. Děti prožitkově uvítaly Jaro zdobením víl a tvořením jarních klíčů. Upekly jablečné buchtičky, plasticky modelovaly na čtvrtku vajíčka, provlékaly bavlnkou, vytvořily obrovské vajíčko z lan a různých druhů kostek, zahrály si i dramatiku na líhnoucího se ptáčka. Však už jsme přivolali Jaro.
 

1.3.2024 Dinosauří týden u Motýlků

Před miliony let obývali naši zemi dinosauři. To bylo ale pro naše děti téma. V knihách jsme poznali, jak dinosauři vypadají, kjak se jmenují, proč vyhynuli, jak jsou velcí. Odměřili jsme venku kroky 30 metrů, hledali dinosauří vejce, v tělocvičně postavili dinosauří dráhu. Děti pracovaly s hlínou, vodou a pískem, pozorovaly pokus láva - ocet s jedlou sodou, zahrály si maňáskový dinosauří příběh. Procvičily jsme také mluvidla a sluchové vnímání (Jurský park).
Nakonec to nejlepší! Dinosmysly jsme si v Kroužkovně opravdu užily! Moc děkujeme za zprostředkování a také všem rodičům a dětem za zapůjčení dinopomůcek do MŠ. Jste báječní!
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]