Hospodářská zvířátka

Perex image
Týden s hospodářskými zvířaty na farmě začal velmi záživně. Děti si mohly od rána vyzkoušet "dojení kravičky" v pokusech - "dojily" gumové rukavice plné vody smíchané s mlékem. Dále jsme pekli perníčky ve tvaru kravičky, které jsme následující den zdobili. V týdnu jsme ještě stihli vyrobit králíčky z ručníčků, postavit kravín nebo kurník apod.
Písnička "Když jsem já sloužil..." nám pomohla ujasnit si, jaká další zvířátka můžeme na farmě najít a tak jsme si na ta zvířátka i zahráli.
Poslední den v týdnu nám krásně svítilo sluníčko, tak jsme navlékli rukavice, vzali lopatičky, hrabičky a šli na zahrádku očistit naše záhonky, kam jsme poté zaseli hrášek.