Žabky

Hudební představení žáků ZUŠ E.Randové

24.05.2022 Naši předškoláci byli na hudebním představení žáků a učitelů ústecké základní umělecké školy. Pojďte nahlédnout...
 

Divadelní představení ZŠ Vojnovičova

20.05.2022 V pátek 20.5. jsme navštívili ZŠ Vojnovičova, kde pro nás žáci šestých tříd připravili divadelní představení. Nejprve jsme viděli pohádku o tom, jak se mráz učí malovat kytičky na okna, pak jsme se ocitli na konferenci vodníků a nakonec nás potěšila Pošťácká pohádka.
 

Besídka u Žabiček

19.05.2022 V úterý 17. 5. v odpoledních hodinách proběhla u Žabiček besídka pro maminky. Děti rodičům zazpívaly, přednesly básničky a zahrály veršovanou pohádku. Jsme moc rády, že jsme se všichni sešli v tak hojném počtu a doufáme, že jste si to užili stejně jako my. Těšíme se na další společnou akci :-)
 

Cirkus Cepík - Žabičky a Berušky

18.05.2022 Dne 17. 5. no naší mateřské školy zavítal Cepík, tentokrát s názvem "Cirkus Cepík". Děti si společně užily zábavné dopoledne plné cvičení a pohybu. Naučily se spoustu nových pohybových her a také si osvěžily ty, co už dobře znají. Všichni jsme si představení moc užili :-)
 

Papoušci - Žabičky

06.05.2022 V pátek 6. 5. k nám do školky zavítal pan Radek Jareš se svým programem s papoušky. Přivezl nám ukázat různé druhy papoušků a také nám řekl spoustu zajímavých informací. Program jsme si moc užili a ještě jsme se s papoušky mohli vyfotit :-).
 

Duben u Žabiček

04.05.2022 Měsíc duben se nesl v duchu Velikonočních svátků a jara. Probírali jsme mláďátka a hledali jsme k nim správné rodiče, povídali jsme si o Velikonočních zvycích a o knihách. Dokonce si každý knihu přinesl a společně jsme si je prohlédli. Tento měsíc jsme zakončili čarodějnickým týdnem, který jsme si náramně užili! Jednu čarodějnici jsme vyrobili a společně jsme ji na zahrádce spálili. Moc se těšíme na to, co nám přinese další společný měsíc ve školce :-)
 

Dubice - předškoláci

30.04.2022 Ve čtvrtek 28. 4. ráno jsme nastoupili s předškoláky ze třídy Berušek a Žabiček do autobusu, který nás vyvezl do Dubice, kde jsme pod vedením Laděnky Filipové poznávali přírodu v rámci projektového dne mimo mš. Projekt je součástí OP VVV Šablony III. Cílem naší trasy byla Doerellova vyhlídka. Cestou k ní jsme si zahráli na zvířátka, pozorovali okolní krajinu, zvířata i rostliny, fotili obrázky přírody do rámečků, stavěli domečky pro zvířátka a několikrát jsme posvačili :-). Do školky jsme si přivezli spoustu zážitků, poznatků a dokonce i paroh z jelena, který jsme našli na louce .........
 

Čarodějnický rej s Inkou Rybářovou

27.04.2022 U nás ve školce se konal dopoledne 27. 4. slet čarodějnic, čarodějů a všech jejich pomocníků. Na takovou slávu se přijela podívat i Inka Rybářová, která nás se svým pomocníkem řádně rozehřála. Zpívalo se, tancovalo i čarovalo. Moc jsme si to všichni užili. Nakonec jsme zapálili oheň a upálili čarodějnice všech tříd se všemi ošklivými slůvky i vlastnostmi....
 

Písečná animace - Žabičky a Berušky

22.04.2022 V pátek 22. 4. k nám do mateřské školy zavítala paní výtvarnice Mgr. Marika Koňárová, která nám ukázala, jak se dá kreslit do písku pomocí světla a stínů. Viděli jsme spoustu pohádkových postav a zvířátek. Celý program byl doprovázen příjemnou relaxační hudbou. V závěru animace si děti mohly kreslení do písku samy vyzkoušet.
 

Dopravní výchova s Městskou policií - Žabičky a Berušky

20.04.2022 Ve středu 20. 4. navštívila naše předškoláky paní policistka z Městské policie v Ústí nad Labem. Dozvěděli jsme se jak se máme chovat při přecházení silnice, jak správně máme jezdit v autě a na kole. Došlo i na procvičení pravé a levé strany, když jsme si ukazovali, jak správně přecházet silnici.
 

Cepík "Vše co žije, vodu pije"

14.04.2022 Opět nás navštívil Cepík s dalším příběhem, tentokrát věnovaným pitnému režimu. Cepík nejdřív pěstoval kytičku, ale když ji zalil sladkou šťávou, najednou mu uvadla. Pak se vydal za zvířátky a podělil se s nimi o limonádu. Jenže po chvilce začalo zvířátka bolet bříško a už si s ním nemohla hrát. Pořád nevěděl, co se s nimi stalo, ale přiletěla moudrá sova, která mu vysvětlila, že "vše co žije, vodu pije". A to se naučil Cepík i děti a už víme, jak je pro nás voda důležitá.
 

Velikonoční dílničky - Žabičky

13.04.2022 V úterý 5. 4. jsme si společně s dětmi a rodiči užili tvořivé Velikonoční odpoledne. Vyrobili jsme si krásnou slepičku, zaseli jsme si osení, nabarvili a ozdobili spoustu Velikonočních vajíček. Děkujeme rodičům i dětem za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další tvoření s Vámi :-)
 

Březen u Žabiček

12.04.2022 V březnu jsme s dětmi přivítali jaro, sledovali jsme, jak se probouzí příroda, probírali jsme dopravní prostředky a tvořili z různých druhů materiálů. Tento měsíc jsme zakončili dinosauřím dobrodružstvím a stezkou plnou úkolů. S dětmi jsme si to moc užili a těšíme se, co nám přinese měsíc duben :-).
 

Divadlo Na Klice "O Slepičce"

05.04.2022 Divadlo Na Klice nám opět přivezlo spoustu smíchu, hudby, zábavy a tentokrát i trochu napětí při řešení detektivního příběhu "O Slepičce". Pátrali jsme se slepičkou Konstance a jejím novým přítelem lišákem po uneseném kohoutkovi. Vše dobře dopadlo, kohoutka jsme pomohli osvobodit a ještě jsme si to moc užili.
 

Odemykání zahrady s Kvítkovou vílou - Žabičky

24.03.2022 Ve čtvrtek 17. 3. jsme na zahradě MŠ společně s rodiči přivítali jaro s Kvítkovou vílou. Probudili jsme vílu básničkou, zazpívali jsme si společně písničky a zahráli na hudební nástroje. Dostali jsme od víly kytičky, které jsme si s rodiči zasadili do truhlíků. Moc děkujeme rodičům a dětem za pomoc s úklidem na naší zahrádce :-)
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]