Těšíme se do školy u Krtečků?

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 od 15. 30 hod proběhla v našítřídě akce „Těšíme se do školy“. Odpolední setkání pro rodiče a jejich předškoláky. Hravou formou jsme si ověřili školní zralost budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd a současně jsme prodiskutovali silné a slabé stránky našich předškolních Krtečků.