Tři králové navštívili Motýlky

Perex image
Povánoční čas jsme oslavili svátkem tří králů a jejich poselstvím. Děti se rozloučily s loňským rokem pomocí pokusu "prskavka v mandarince" a vyrobily si kartonové tiché rachejtle. Myšlenkovou mapou poté zamávaly roku 2023 i s pomocí rodičů při ranním úkolu. Opisovaly a zdobily písmena, nejvíce je zaujala výroba papírové koruny. Vytvořily také ze špalku tři krále a za pomoci křídy napsaly na dveře K+M+B 2024.  V neposlední řadě jsme odstrojily vánoční stromeček a výzdobu. Těšíme se na nové tvoření i s Vámi v novém roce.