Lesní zvěř v zimě - Motýlci

Perex image
Lesní zvěři jsme věnovali celý týden. K pochopení života lesních zvířat nám pomohlo prožitkové učení, činnosti a ranní kroužky, ve kterých jsme tomuto tématu věnovali největší pozornost. Dále jsme shlédli divadelní představení o lese.
Vyráběli jsme jednoduchého ježka z proužku papíru, počítali oříšky veverky Čiperky, naučili se o ní i písničku a spoustu dalšího.
Také jsme se věnovali smyslům. Děti měly venku možnost půjčit si smyslové kartičky a přiřazovat je k věcem podle znaku smyslu.