Martin na bílém koni u Motýlků

Perex image
Chladné počasí jsme přivítali tématicky příchodem Martina na bílém koni. Začali jsme prožitkzvým učením s kartou laskavosti v tělocvičně, kde si děti zahrály nejen na Martina, ale prošly i svatomartinským labyrintem a protáhly se se svatomartinskými rohlíčky. Zahrály si pohybové hry, které děti přiměly k zamyšlení umět se o něco rozdělit. V tomto týdnu jsme převážně dělaly pokusy, děti vytvořily labyrint srdce ze soli a zapouštění barev, hledaly pod vodními perlami ztracené rohlíčky a koníky, natíraly válečkem, přibíjely připínáčky na podkovu, experimentovaly s krupicí. Nejvíce se těšily z pečení svatomartinských rohlíčků. Týden jsme zakončily opět senzomotorickou cestou a dokončili jsme, myšlenkovou mapou, labyrint srdce. Děti pracovaly nejen s netradičním materiálem, ale procvičily si i prostorovou a pravolevou orientaci. Zlatý hřeb tohoto týdne byl příchod Martina na koni, který nám přinesl poklad.