Návštěva Masarykovy nemocnice

Výlet do Krajské nemocnice jsme si užili. Jeli jsme autobusem číslo 5, který nás dovezl přímo k nemocnici.
Na dětském oddělení nás vyzvedla sestřička dětské chirurgie. Sestřička řekla dětem spoustu informací o prostředí nemocnice, co si vzít s sebou, pokud by někdo musel v nemocnici přespat, popřípadě byl hospitalizovaný. Dále si společně zopakovali kostru a orgány lidského těla.
Ukázala nám tlakoměr a stetoskop, jehož funkci si děti mohly samy na sobě vyzkoušet.
Dále dětem sestřička ukázala a vysvětlila, že doktor je pořád stejný, hodný člověk, jen někdy musí kvůli operacím vypadat trochu jinak. Návštěvu jsme zakončili prohlídkou dětské herny a pokoje.
Odcházíme s dobrým pocitem a naučenou básničkou, "155, doktor je tu hned!"