Podzimní tvoření u Motýlků

Perex image
I nadále jsme s dětmi pokračovali podzimním tvořením. Děti velmi rády prožívají podzim pohybem na tématické nahrávky. Vyzkoušely si netradiční výtvarné techniky - vyráběly z hlíny, vytvořily podzimní mandaly, tiskaly listy všemi možnými způsoby např: bílou temperou, voskovkami a tvořily podzimní slunce z pudinku. Nezapomněli jsme na jemnou motoriku, ani na hravou logopedii a také si předškoláci vyzkoušeli skládání z písmen. Venku hrály pohybové hry a využily i padající listí na překážkovou dráhu. Ani skřítka z přírodnin jsme nevynechali. Také se děti seznámily s prací se světlem - reflexáci a dle karty cnosti si uvědomily pojem citlivost. S pomocí uvařily a mixovaly šípkový čaj a mošt a nejvíce si samozřejmě pochutnaly na skořicových šnecích.