Povolání u Motýlků

Perex image
Děti si přiblížily práci a zaměstnání především prožitkovým učením. Co to práce je, proč ji potřebujeme a čím chtějí děti jednou být. Seznámily se s písní "Semafor" a básní "Povolání", zahrály si na kapelu, zedníky, pekařky, truhláře. V tělocvičně samy postavily atletickou dráhu, upekly koláč z lana a zatančily si na píseň Dělání. Nezapomněli jsme ani na záchranné složky, ukázali jsme si policejní uniformu, pouta, také jsme navštívili hasičárnu ve Všebořicích, naučili se důležitá telefonní čísla a převlékli se i do lékařského oblečení. Děti měly možnost vidět i reálné pomůcky ze zdravotního prostředí, lékárny, laboratoře. Dozvěděli jsme se o povolání Mechanik regulací a měření a s dalšími pomůckami či reálnými pracovními oděvy. Velmi děkujeme rodičům, kteří nám byli nápomocní k tomuto tématu.