Téma rodina u Motýlků

Perex image
Posledních 14 dní jsme se věnovali našim maminkám a rodině. Děti vyráběly dárečky pro maminky, přání, pohybové ztvárnění, malovaly hlínou na tašky, hrály pohybové hry a převážně nacvičovaly tanečky na akci pro maminky. Kresba rodiny, pokusy s pipetkou, obtisk srdíček jako balónků, navlékaly korálky. Bylo to zaměřené především na tento měsíc lásky, který jsme zakončili krásným prožitkovým odpolednem nejen pro maminky. Děkujeme všem rodičům za účast donášku potřebných materiálů a surovin. Děkujeme i tatínkům, kteří byli ochotní s nápomocí stavby skříně na pomůcky.