Velikonoční veselí s Motýlky

Přes Jaro v knize, kde se děti prožitkově seznámily, jak se vyrábí kniha a z čeho, jsme se dostali k Velikonocům, velikonočním zvykům, svátkům Jara.
Vylíhnutí kuřátka, prožitkové učení a mramorová technika, dále si děti vyzkoušely zdobení vyfouklého vajíčka.
S pomocí obtisků rukou dotvořily kuřátko a kouzelným zmizíkem vytvořily inkoustovou kraslici.
Vyvrcholilo to velikonočním koulením v úterý, kde si děti napekly velikonoční Jidáše, upletly pomlázky, koulely vejce apod. Kdo si vzpomněl, přidal zvyky barev na každý den a nezapomněli jsme vyšupat paní kuchařky dlouhou velikonoční koledou.
Také děkujeme, že se zapojujete do plnění ranních úkolů.
Krásné Velikonoce přejí Motýlci.